Pulciņi

08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
Pirmdiena
Pirmdiena
Otrdiena
Otrdiena
Orientēšanās dabā
13:50 - 15:20
Orientēšanās dabā pie sk. A.Kupča

Orientēšanās dabā pie sk. A. Kupča

Jaunsargi
14:30 - 16:10
Jaunsargu vadītājs Mareks Rimšāns

Jaunsargu vadītājs Mareks Rimšāns

Muzicēšanas pulciņš
15:30 - 16:10

Muzicēšanas pulciņš pie sk. I.Vilkaušas

Trešdiena
Trešdiena
Dambretes pulciņš
13:00 - 14:30
Dambretes pulciņš pie sk. L. Štāles

Dambretes pulciņš pie sk. L. Štāles

Sporta pulciņš
14:40 - 15:20

Sporta pulciņš pie skolotāja H.Poļa

Teātra pulciņš
14:40 - 15:20

Teātra pulciņš pie sk. G. Lapsas

Sporta pulciņš
14:40 - 15:20

Sporta pulciņš pie sk. H. Poļa

Ceturtdiena
Ceturtdiena
Tautiskās dejas
13:00 - 13:40

Tautiskās dejas pie sk. N.Kampes

Piektdiena
Piektdiena
Sporta pulciņš
13:50 - 14:30

Sporta pulciņš pie sk. H. Poļa

Kokapstrādes pulciņš
13:50 - 14:30

Kokapstrādes pulciņš pie sk. A. Kupča

Ansamblis
14:40 - 15:20

Ansamblis pie sk. I.Vilkaušas

Kokapstrādes pulciņš
14:40 - 15:20

Kokapstrādes pulciņš pie sk. A.Kupča