Skolēnu līdzpārvalde

Darbojas divas grupas

Vadītāja: Marija Mežāne ( 9.kl.)

Vadītāja: Dagnija Mažajeva (8.kl.)

IMG-20190219-WA0003-1
Vietnieces: A. Mežāne (8.kl.),
E. Šulmane ( 9.kl.)
Dalībnieki:

7.kl. M. Oga, E. Kalniņa, D. Ozoliņa, E. Vorslovs, D. Vintišs, R. Kukārs,

8.kl. I. Gaijsa R. Stepāne,

9.kl. R. Liepiņš, T. Orlovs, K. Pinka, R. Plāte, R. Patašs.

Vietniece: V.Petrova (7.kl.)
Dalībnieki:
6.kl. E. Medne, D. Mažajevs, A. Sondare,
7.kl. B. Valdmanis, K. Ādama, L. Gadžijeva,
8.kl. S. Ģēģere