Skolotāju konsultāciju laiki
2018./19.māc.g.
“Skolotāja   vārds, uzvārds” Diena “Mācību stunda pēc kārtas”
I.Stikāne Pirmdiena 6.stunda
Sd.Kukāre Trešdiena 6.stunda
I.Oga Pirmdiena 7.stunda
M.Grīga Otrdiena 5.stunda
A.Eiduka Piektdiena 8.stunda
R.Makovska Otrdiena 8.stunda
S.Liepiņa Otrdiena 7.,8.stunda
L.Štāle Pirmdiena 7.stunda
M.Laure Trešdiena 9.stunda
S.Kukāre Otrdiena 8.stunda
S.Kukāre Ceturtdiena 7.stunda
H.Polis Trešdiena 9.stunda
A.Kupčs Ceturtdiena 9.stunda
V.Priede Otrdiena 7.stunda
V.Priede Piektddiena 8.stunda