Skolotāju konsultāciju laiki
2019./20.māc.g.
“Skolotāja   vārds, uzvārds” Diena “Mācību stunda pēc kārtas”
I.Briška Otrdiena 9.
Sd.Kukāre Otrdiena 6.
I.Oga Trešdiena 6.
M.Grīga Otrdiena 6.
A.Eiduka Pirmdiena 8.
R.Makovska Piektdiena 8.
S.Liepiņa Pirmdiena 8.
I.Dūmiņa Otrdiena 7.
R.Avotiņa Ceturtdien 8.
S.Kukāre Ceturtdiena 7., 8.
V.Priede Ceturtdiena 7.
H.Polis Trešdiena 9.
A.Kupčs Ceturtdiena 9.
M.Laure Pirmdien 8.
M.Laure Trešdien 7.