Pagarinātas dienas grupas
 nodarbību saraksts
Pagarinātas dienas grupas
nodarbību saraksts
2018./19. māc.g. 2018./19. māc.g. 
2., 4. klases 1.,3. klases
Pirmdiena Pirmdiena
Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa
6.st. 12.40-13.40 A.Eiduka Krievu v.k.        
7.st. 13.40-14.40 7.st. 13.40-14.40 I.Vilkauša Mūzikas
kabinets
8.st. 14.40-15.40 8.st. 14.40-15.40
9.st. 9.st. 15.20-16.10
Otrdiena Otrdiena
Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa
6.st. 12.40-13.40 A.Eiduka Krievu valodas kabinets 6.st. 12.40-13.40 I.Vilkauša Mūzikas
kabinets
7.st. 13.40-14.40 7.st. 13.40-14.40
8.st. 14.40-15.40 8.st. 14.40-15.40
9.st. 15.20-16.10 9.st.
Trešdiena Trešdiena
Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa
6.st. 12.40-13.40 A.Eiduka Krievu valodas kabinets 6.st. 12.40-13.40 I.Vilkauša Mūzikas
kabinets
7.st. 13.40-14.40 7.st. 13.40-14.40
8.st. 14.40-15.40 8.st. 14.40-15.40
9.st. 9.st. 15.20-16.10
Ceturtdiena Ceturtdiena
Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa
6.st. 12.40-13.40 A.Eiduka Krievu valodas kabinets 6.st. 12.40-13.40 I.Vilkauša Mūzikas
kabinets
7.st. 13.40-14.40 7.st. 13.40-14.40
8.st. 14.40-15.40 8.st. 14.40-15.40
9.st. 9.st. 15.20-16.10
Piektdiena Piektdiena
Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa
7.st. 13.40-14.40 M.Grīga 4.klase 7.st. 13.40-14.40 I.Oga 4. klase
8.st. 14.40-15.40 8.st. 14.40-15.40
9.st. 15.20-16.10