Valsts pārbaudes darbu grafiks 2018./19.māc.g.

 

  Pirmdiena

18.februāris

Otrdiena

19.februāris

Trešdiena

20.februāris

Ceturtdiena

21.februāris

Piektdiena

22.februāris

18.-22.

februāris

6.klase

Latviešu valodā

3.klase

Latviešu valoda

 
Pirmdiena

25.februāris

Otrdiena

26.februāris

Trešdiena

27.februāris

Ceturtdiena

28.februāris

Piektdiena

1.marts

25.febr –

1.marts

 

6.klase

Matemātika

3.klase

Matemātika

Pirmdiena

4.marts

Otrdiena

5.marts

Trešdiena

6.marts

Ceturtdiena

7.marts

Piektdiena

8.marts

4.-8.

marts

    6.klase

Dabaszinības

 
Pirmdiena

20. maijs

Otrdiena

21. maijs

Trešdiena

22. maijs

Ceturtdiena

23. maijs

Piektdiena

24. maijs

20. -24. maijs

 

  9.klase

Eksāmens latviešu valodā – rakstiski

9.klase

Eksāmens latviešu valodā –mutiski

Pirmdiena

27. maijs

Otrdiena

28. maijs

Trešdiena

29. maijs

Ceturtdiena

30. maijs

Piektdiena

31. maijs

27.-31. maijs   9.klase

Eksāmens

svešvalodā –rakstiski, mutiski

   

 

3.-7. jūnijs Pirmdiena

3.jūnijs

Otrdiena

4.jūnijs

Trešdiena

5.jūnijs

Ceturtdiena

6.jūnijs

Piektdiena

7.jūnijs

9.klase

Eksāmens matemātikā

 
10.-14. jūnijs Pirmdiena

10.jūnijs

Otrdiena

11.jūnijs

Trešdiena

12.jūnijs

Ceturtdiena

13.jūnijs

Piektdiena

14.jūnijs

9.klase

Latvijas un pasaules vēsturē

 

Eksāmenu grafiks 9. klases skolēniem

2018./19. mācību gadā

 

Pirmdiena

20. maijs

Otrdiena

21. maijs

Trešdiena

22. maijs

Ceturtdiena

23. maijs

Piektdiena

24. maijs

20. -24. maijs

 

  9.klase

Eksāmens latviešu valodā – rakstiski

9.klase

Eksāmens latviešu valodā –mutiski

Pirmdiena

27. maijs

Otrdiena

28. maijs

Trešdiena

29. maijs

Ceturtdiena

30. maijs

Piektdiena

31. maijs

27.-31. maijs   9.klase

Eksāmens

svešvalodā –rakstiski, mutiski

   

 

3.-7. jūnijs Pirmdiena

3.jūnijs

Otrdiena

4.jūnijs

Trešdiena

5.jūnijs

Ceturtdiena

6.jūnijs

Piektdiena

7.jūnijs

9.klase

Eksāmens matemātikā

 
10.-14. jūnijs Pirmdiena

10.jūnijs

Otrdiena

11.jūnijs

Trešdiena

12.jūnijs

Ceturtdiena

13.jūnijs

Piektdiena

14.jūnijs

9.klase

Latvijas un pasaules vēsturē