Skolas darbinieki

Pedagoģiskie darbinieki

Helmuts Polis
Sporta skolotājs
Ilzīte Oga
Sākumskolas skolotāja
Maira Laure
Vēstures un sociālo zinību skolotāja
Sarmīte Kukāre
Angļu valodas un latviešu valodas skolotāja
Marita Grīga
Sākumskolas skolotāja
Ilga Vilkauša
Mūzikas skolotāja
Sandra Liepiņa
5. - 9. klašu matemātikas skolotāja, fizikas skolotāja
Astrīda Eiduka
Krievu valodas skolotāja
Ināra Tomaševiča
Skolotāja palīgs
Sandra Kukāre
Vizuālās mākslas skolotāja, meiteņu mājturības skolotāja
Andris Kupčs
Sporta skolotājs un mājturības skolotājs zēniem

Administrācija

Gunta Lapsa
Skolas direktore
Regīna Makovska
Direktores vietniece mācību darbā, ģeogrāfijas skolotāja

Tehniskais personāls

Silvija Pūga
pavāra palīgs
Antra Pole
lietvede, virtuves vadītāja
Vizma Liepiņa
pavāre
Inta Višņevska
virtuves darbiniece